Seran on vastuullinen siivousalan yritys

Seran on vastuullinen siivousalan yritys

Seran Puhtautta ja Palvelua haluaa toimia vastuullisesti asiakkaita, työntekijöitä, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhteistyössä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Seran tarjoaa laadukasta siivousta ystävällisellä otteella. Palvelumme on luotu pitämään tilat puhtaina ja asiakkaat tyytyväisinä. Tähän sitoudumme seuraavilla tavoilla:

  • Olemme paikalla sovittuna ajankohtana.
  • Vastaamme yhteydenottoihin yhden arkipäivän sisällä.
  • Lähetämme asiakkaalle selkeän kirjallisen tarjouksen.
  • Noudatamme sovittuja sopimuksia ja ilmoitamme aikataulumuutoksista ajoissa.
  • Olemme joustavia muutostilanteissa, emmekä sido asiakkaita pitkiin sopimuksiin.
  • Laskutuksemme on läpinäkyvää.
  • Huolehdimme työntekijöidemme perehdytyksestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Siivoaminen on tiimityötä. Emme olisi mitään ilman koko porukan yhteistä panostusta.

Yhdessä luodut pelisäännöt ohjaavat toimintaamme. Meillä työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja tuemme monimuotoisuutta. Meillä ei syrjitä ketään iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai sairauden takia. Jokaisella on oikeus hyvään työilmapiiriin, joten puutumme huonoon käytökseen ja kiusaamiseen. Kannustamme avoimeen ja rehelliseen keskusteluun, joka käydään ystävälliseen sävyyn toista kuunnellen ja kunnioittaen.

Meillä kenenkään ei tarvitse olla täydellinen kiiltokuvatyöntekijä, sillä olemme ystävällisiä ja kilttejä toisillemme. Eräs työntekijämme sanoi kerran: ”Sera, olet ainoa työnantaja, jolle olen voinut puhua avoimesti asioistani!” Se kuvastaa hyvin, millaiseen ilmapiiriin pyrimme. On kaikkien etu, että työpaikalla uskalletaan antaa palautetta ja kertoa asioista, jotka voivat vaikuttaa työsuoritukseen, mielialaan tai jaksamiseen.

Koulutamme itse työntekijöitämme jatkuvasti ja tarjoamme mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Motivaatio ja sitoutuminen työhön lisääntyvät, kun työntekijällä on mahdollisuus kehittää osaamistaan, ottaa vastuuta ja vaikuttaa työhönsä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme erityisesti työn turvallisuuden ja perehdytyksen osalta. Hyvä ohjeistus, parityöskentely ja esimiehen tuki parantavat työssä jaksamista ja viihtymistä.

Työllistämme paljon nuoria aikuisia, joilla ei ole vielä pitkää työelämäkokemusta. Haluamme tarjota heille hyvän paikan oppia työelämätaitoja ja opastamme tarvittaessa työsuhdeasioissa ja työelämätaidoissa.

Olemme luotettava kumppani asiakkaillemme sekä muille sidosryhmille. Kohtaamme asiakkaamme arvostaen ja kohtelemme heitä tasa-arvoisesti. Seran Vahinkopalvelut tekee työtä myös haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden parissa ja olemme osaltamme auttamassa ihmisiä elämänlaadun ja -hallinnan parantamisessa.

Seran ei ole halvin siivousalan yritys. Tämä on tietoinen valinta: haluamme maksaa työntekijöillemme palkkaa, jolla tulee toimeen. Seran on suomalainen yritys ja maksamme verot Suomeen. Suosimme kotimaisia tavarantoimittajia ja vastuullisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme luoda pitkäaikaisia suhteita.

Taloudellisesta vastuusta pidämme huolen hinnoittelemalla liiketoimintamme niin, että voimme hoitaa velvollisuutemme työntekijöitä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Kannattavuuden pohjana on vastuullinen toiminta ja tehokkuus, joka saadaan aikaan tekemällä työt järkevällä tavalla.  Suunnittelemme siivouskäyntien aikataulut siten, ettei niiden välille jää turhaa odottelua ja pitkiä ajomatkoja. Käytämme luotettavia ja toimivia järjestelmiä liiketoiminnan hallintaan ja huolehdimme tietoturvasta.

Taloudellinen vastuullisuus tekee Seranista vastuullisen kumppanin ja yhteiskunnallisen toimijan.  Haluamme toimillamme myös parantaa siivoustyön arvostusta ja mainetta, jotta alalle löytyy osaavaa työvoimaa ja heille voidaan maksaa hyvää palkkaa tekemästään työstä. Teemme yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Osallistumme myös yhteiskunnalliseen keskusteluun koskien työnantajan vastuuta ja siivousalan työoloja.

Ympäristön huomioiminen on meille tärkeää. Käytämme ammattilaistason siivousvälineitä, jotka kestävät pitkään. Huollamme niitä säännöllisesti ja korjaamme tarvittaessa. Tämä on ympäristöystävällinen vaihtoehto uusien hankkimisen sijaan. Pyrimme minimoimaan työstä syntyvän jätteen määrän ja kierrätämme jätteet asianmukaisesti.

Käytämme puhdistusainetiivisteitä, jotta aineen voi annostella paikan päällä tarpeen mukaan ja emme kuljeta turhaa vettä mukanamme. Valitsemalla oikean puhdistusaineen ja annostelemalla sen oikein saavutamme hyvän siivoustuloksen tehokkaasti mahdollisimman pienellä ympäristökuormalla. Vältämme turhaa kemikaalien käyttöä ja pyrimme lisäämään ekologisten puhdistusaineiden käyttöä.

Pyrimme suunnittelemaan siivousaikataulumme järkevästi niin, että lähekkäin sijaitsevat kohteet siivotaan peräkkäin. Näin vältämme turhia ajokilometrejä ja säästämme aikaa, rahaa sekä luontoa.

Lupauksemme puhtaudesta ja laadusta pysyy vahvana, samalla kun pyrimme yhä enemmän vähentämään ympäristövaikutuksiamme ja tukemaan kestävää kehitystä.